На 29 јануари во 10 часот: Седница на Советот на Општината, 41-ва по ред

24 Јан 2016
1317 пати

Дневен ред:

1. Предлог-планови за запишување на ученици во прва година во општинските средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната 2016-2017 година; 

2. Информација за активностите на организациите на лица со хендикеп во општина Кочани за 2015 година со Програми за работа за 2016 година на сите организации на лицата со хендикеп во општина Кочани;
3. Информација за чистењето на одводните канали и речните корита на подрачјето на општина Кочани во 2015 година;
4. Предлог-план за чистење на каналите и речните корита на подрачјето на општина Кочани за 2016 година;
5. Информација за пошумувањето и заштита од ерозија на подрачјето на општина Кочани;
6.Предлог- одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.15915/111 КО Кочани и КП бр.15915/1 КО Кочани;
7.Предлог- одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.1293 КО Пантелеј; за КП бр.16759/1 КО Кочани;

 

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.