38 седница на Советот: На дневен ред КЈП „Водовод“

04 Ное 2015
1162 пати

Дневен ред:  1. Извештај за работењето на КЈП Водовод - Кочани за периодот од 01.01. до

30.09.2015 година, со финансиски показатели. 2. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период III квартал 2015 година. 3. Предлог-програма за изградба на фекална и атмосферска канализација во општина Кочани во 2016 година. 4. Предлог-програма за изградба на системи за водоснабдување на подрачјето на општина Кочани во 2016 година. 5. Предлог-програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2016 година 6. Предлог-програма за јавно осветлување во општина Кочани за 2016 година. 7. Предлог-програма за изградба и одржување на општинските патишта и улици во општина Кочани за 2016 година 8.Предлог програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2016 година 9. Предлог-план на програми

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.