Општина Виница: 34-та редовна седница

10 Дек 2015
1431 пати

Дневен ред: 1.Предлог-Одлука за утврдување на Нацрт-ДУП на градот Виница

за Блок „2“ дел 2 и дел 3 К.О.Виница, Општина Виница; 2.Изјава од Тања Стоилкова Ѓорѓиева од Блатец (Предлог-Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор на ОУ „Кочо Рацин“-Блатец); 3.Предлог-Програма за свечен дочек на Новата 2016 година; 4.Предлог-Програма за работа на ФА „Китка“-с.Истибања во 2016 година; 5.Предлог-Буџет за реализирање на Програма за работа на ФА „Китка“-с.Истибања во 2016 година; 6.Програма за работа на Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА-Виница за 2016 година; 7.Финансова Програма на Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА-Виница за 2016 година; 8.Програма за работа на Меѓуопштинско Здружение на лица со телесен инвалидитет за општините Кочани, Виница, Берово и Делчево МОБИЛНОСТ-Кочани за 2016 година; 9.Финансова Програма на Меѓуопштинско Здружение на лица со телесен инвалидитет за општините Кочани, Виница, Берово и Делчево МОБИЛНОСТ-Кочани за 2016 година; 10.Барање за одобрување на финансиски средства за организација и раководење со ФК СЛОГА 1934 Виница за 2016 година; 11.Барање од ФК СЛОГА 1934 Виница, за одобрување на финансиски средства за организирање на турнир во млади категории „ВИНИЦА 2016“; 12.Барање за одобрување финансиски средства на Кошаркарскиот клуб „Славчо Стојменски“-Албатроси Виница во натреварувачката 2015-2016 година; 13.Програма за работа на Училишниот спортски клуб Торо Спорт Виница за 2016 година; 14.Финансова Програма на Училишниот спортски клуб Торо Спорт Виница за 2016 година; 15.Програма за работа на Пинг Понг клуб ВИН СПИН-Виница за 2016 година; 16.Барање за финансиска поддршка на Пинг Понг клуб ВИН СПИН-Виница за 2016 година; 17.Барање од Карате клубот „Лидер“-Виница за одобрување на финансиски средства за 2016 година; 18.Барање од Ромите во општина Виница за одобрување на финансиски средства за 2016 година; 19.Годишна Програма за работа на Советот на млади на општина Виница за 2016 година; 20.Финансова Програма на Советот на млади на општина Виница за 2016 година; 21.Годишна Програма за работа на Здружение на граѓани „Млади за Европска Македонија“ Виница за 2016 година; 22.Финансова Програма на Здружение на граѓани „Млади за Европска Македонија“ Виница за 2016 година; 23.Програма за работа на Општинската организација на Сојузот на борците на Општина Виница за 2016 година, со потребни финансиски средства за реализирање на Програмата; 24.Нацрт-Буџет на општина Виница за 2016 година; 25.Извештај за здравствена безбедност на водата за пиење во с.Драгобрашта, с.Пекљани и с.Крушево; 26.Известување од Државен инспекторат за техничка инспекција за извршен вонреден инспекциски надзор на доделена концесија на Друштво за производство, трговија и услуги ЗИК БРЕГАЛНИЦА ДОО Виница за Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина-термоминерална вода во с.Истибања; 27.Барање од ДООЕЛ Идеа-Агро Виница за поддршка и покренување иницијатива до МЗШВ, да државно земјиште на потегот Блатец-Липец се стави на оглас за издавање; 28.Советнички прашања. Седницата е денес со почеток во 11.00 часот.

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.