По повод Денот на животната средина 5 јуни, Општина Виница во соработка со ЈП Солидарност Виница

Вистински масакар се прави на дрвјата долж коритото на Кочанска Река, ни се обраќаат наши слушатели, кои

Одржувањето на чиста и здрава животна средина е сечија одговорност. Затоа секој граѓанин е подеднакво должен

Македонска Каменица, 06.10.2020 – Рудникот САСА успешно ја заврши поправката на оштетениот насип

Преку имплементација на проектот Селектирај пластичен отпад од земјоделството и дај свој придонес за борба

КЈП Водовод продолжува со пролетното обновување на јавните површини со зеленило. Вработените во РЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање даде препораки како да се управува со

Извршниот директор на фабриката, Јулијан Даскалов, видно задоволен од перформансите на новата