Како дел од проектот Поддршка на изборни реформи, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ),

Работилница и семинар за гајди ќе се одржи денеска на западната тераса од ЦК Бели мугри во Кочани.

ЈОУ Библиотека ,Искра и подрачната библиотека во нас.Оризари секоја година на 23 април го одбележува